rence
26 مهر 1401 - 16:17

نخبه آران و بیدگلی در فهرست ۲ درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفت

اصفهان- برای دومین سال پیاپی، نخبه آران و بیدگلی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه استنادی اسکوپوس و مؤسسه الزویر بر اساس داده‌هایی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد منتشر کرده، ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمام رشته‌ها و همچنین دانشمندان برتر حوزه‌های علمی جهان را شناسایی و معرفی کرد. اسکوپوسالزویردر این گزارش که در مجله PLOS به چاپ رسیده، مصطفی قبائی آرانی نخبه علمی آران و بیدگلی و عضو هیئت علمی و مدیرگروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قم در فهرست دو درصد برتر دانشمندان دنیا قرار گرفت. این فهرست براساس شاخص‌های متعددی از جمله تعداد مقالات تألیفی، ارجاعات، استنادها و سایر شاخص‌های علمی منتشر می‌شود. مصطفی قبائی آرانی در سال ۱۴۰۰ به عنوان سرآمد علمی دانشگاه آزاد اسلامی و در سال ۱۳۹۹ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم برگزیده شد و هم اکنون به عنوان مدیر گروه مقطع دکترای تخصصی گروه کامپیوتر، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم فعالیت می‌کند. قبائیبراساسقبائی
منبع: مهر
شناسه خبر: 790059